Брутният външен дълг в края на юли 2022 г. е малко над 42 млрд. евро, или 53,2% от брутния вътрешен продукт на страната, обявиха от БНБ. Това е с 1,548 млрд. евро повече в сравнение с края на юли миналата година.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юли е 7,15 млрд. евро. За година той намалява с 1,222 млрд. евро. Външните задължения на БНБ са 2,193 млрд. евро, като за година се повишават с 1,356 млрд. евро. Външните задължения на сектор Други парични финансови институции са 5,68 млрд. евро. Те се увеличават с 1,29 млрд. евро за година.

Дълговете на български нефинансови дружества към компании зад граница са в размер на 14 млрд. евро в края на юли, което е със 165,4 млн. евро по-малко в сравнение с година по-рано. Тези вътрешнофирмени кредити са с най-значителен дял в общия размер на външния дълг - 33,3% към края на юли, при 35% година по-рано.