Газът през август ще поскъпне с 60 на сто. „Булгаргаз“ ЕАД уведоми клиентите си, че окончателно предложената от него цена, по която да продава природен газ през месец август е в размер на 297,89 лева/MWh или 152,31 EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ (без акциз и ДДС).

За месец юли 2022 г. цената на газа беше в размер на 186,17 лв./мегаватчас. За юни цената беше 141,36 лв. за мегаватчас. Оказва се, че само в рамките на два месеца цената на газа нараства над два пъти. Цената на газа през август значително ще надвиши прогнозите на КЕВР, на базата на които бяха определени цените на парното от 1 юли.

Първоначално от обществения доставчик „Булгаргаз“ предложиха на Комисията за енергийно и водно регулиране газът през август да поскъпне с 54% до 286 лв. за мегаватчас. В това предложение обаче не бяха отразени цените на горивото на международните пазари от последните дни. Оказва се, че поскъпването ще бъде още по-голямо.