Комисията за енергийно и водно регулиране реши да увеличи цената на газа с 32%, считано от 1 юли 2022 г., в размер на 186,17 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това стана на заседание днес при закрити врата.

На тази цена „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. За м. юни цената на газа беше 141,36 лв./MWh.

След извършената проверка на всички разходи за закупуване на природен газ Комисията коригира предложената от „Булгаргаз“ цена и тя е намалена с 30 стотинки - от 186,47 лв на 186,17 лв//MWh.

Регулаторът установи, че в цената на природния газ са включени разходи в размер на 747 029 лв. за капацитет и пренос на количества до Виртуална търговска точка България. Тези разходи са извадени от общите разходи за цената на природния газ за м. юли 2022 г.

Основната причина за повишението на цената за месец юли е повишената цена на газа в световен мащаб в резултат на голямото търсене и по-малкото предлагане, породени от военната агресия на Русия в Украйна, допълват от КЕВР.

В условията на силно намалени или спрени доставки на природен газ от Русия и повишаващата се несигурност на енергийните доставки, редица европейски държави също са принудени да сключват краткосрочни договори, което при дебалансиран газов пазар е фактор за по-високите цени на международните индекси, посочват от комисията.

По-рано днес шефът на КЕВР Станислав Тодоров заяви, че ситуацията с доставките на газ е изключително сложна в цяла Европа. "Виждате, че Германия намалява потреблението на газ както за битовите така и за промишлените потребители. Добрата новина е, че ние ще имаме природен газ през юли", каза той.

Цената на газа е формирана от множество източници. "Булгаргаз" не имал досега толкова много доставчици на синьо гориво, посочи Тодоров.

"Дълг е на "Булгартрансгаз" и на другите газови дружества да запълнят хранилището "Чирен" до 80 процента, посочи Тодоров. Ще проведем разговори с тях, за да видим КЕВР какви административни стъпки може да предприеме, така че да осигурим това задължение", добави председателят на КЕВР.