Вицепремиерът Нинова обсъжда мерки за обилните валежи в страната с представители на институциите. Метереологичната обстановка се следи постоянно. Проведени са разговори и са дадени указания на областните управители и кметовете.

Това съобщиха от Министерството на икономиката.

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" е включена в подпомагане на хората в засегнатите райони и нейни екипи извършват отводнителни дейности, отчитат институциите.

Язовирите се наблюдават постоянно от Напоителни системи, Земинвест, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция по метрология и технически надзор и Държавното предприятие по управление и стопанисване на язовирите.

Те не са пълни и към настощия момент няма опасност за населението, уверяват представителите на институциите.