28% от учителите все още не са с повишени заплати, за сметка на 72%, които вече са получили по-високи възнаграждения от 1 април - това стана ясно на проведен днес в Министерство на образованието и науката отраслов съвет, на който са присъствали министърът на образованието Николай Денков, синдикати и директори от различни училища в страната. Обещанието е обаче, че и процентът преподаватели с неповишени заплати ще получи повишението със задна дата - от 1 април 2022 г.


Най-малко 1415 лв. стана учителската заплата от 1 април 2022 г., като увеличението е със 155 лв. или с 12,3 на сто спрямо сегашния стартов размер.Данните са от 3995 училища. Под 10% е увеличението на 71 места. Срещата идва след критики на синдикати от миналата седмица, че на много места в страната учителите не са получили по-високи заплати.

87% от училищата, детските градини и образователните центрове, които са вдигнали възнагражденията, са достигнали среден ръст от 12,3% и дори са надхвърлили стойностите, договорени в Колективния трудов договор между социалните партньори и Министерството на образованието и науката (МОН). С над 13% са нараснали заплатите в 170 институции.


305 училища не са решили с колко ще бъдат вдигнати заплатите, защото още нямат утвърден бюджет с решение на съответната община или очакват изменението в Наредба 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда, което да отрази новите минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти. Проектът на промяната беше публикуван за обществено обсъждане на сайта на МОН. Бележки и предложения се приемаха до 28 април т.г. Предстои документът да бъде обнародван в "Държавен вестник".

Едва половин процент от образователните институции към момента не планират увеличение на заплатите поради липса на достатъчно средства. МОН ще провери дали са достигнати договорените минимални индивидуални работни заплати във всяка от тях, ще анализира проблемите там, където ги има, и ще търси решение съвместно с училищните ръководства и общините.


Паралелно с това МОН ще проследи финансовото състояние на всички училища, детски градини и центрове при новите условия - увеличен бюджет от 1 април 2022 г. и намалени разходи след края на зимния сезон. При необходимост от допълнителни средства въпросът ще бъде обсъден в рамките на актуализацията на бюджета, която предстои в средата на годината.

Всички повишения на работните заплати ще бъдат изчислени със задна дата от 1 април 2022 г., независимо кога ще се случат, обещават още от МОН.