Комплексният онкологичен център в Бургас постепенно става един от най-добре оборудваните в страната, като плановете са в следващите две години последователно да внедрява високотехнологична апаратура. Нейната цел е да осигурява възможно най-прецизно и ефективно лъчелечение. За да се поеме по-голям пациентопоток, здравното заведение вече разполага с втори скенер. А до края на годината трябва да заработи и 6D маса, която може да се движи в пространството на линейния ускорител и да поставя пациентите във всякакви положения, определени при лъчелечението. Тя ще се използва за пациентите, които провеждат сложни високотехнологични лъчелечения – радиохирургия, интензитетно модулиране или обемно модулирана арк терапия.

„6D масата помага за много точното симулиране на положението на болния, който е планиран на скенера преди линейния ускорител”, обясни д-р Петко Дочев, който е началник на Отделението по лъчелечение в КОЦ – Бургас.

Стойността на масата е около 700 000 лв. В региона тя ще е единствена, а в страната има само три подобни - във Варна, София и Панагюрище.

„Ние сме четвъртите, които ще имат 6D маса. След нея се надяваме да внедрим системата ABC, която компенсира движението на вътрешните органи при дишане по време на сканиране, за да не се получават отклонения”, каза д-р Дочев.

Той отбеляза, че новият компютърен томограф много е облекчил работата на екипа.

„Само за седмица през компютърния томограф са преминали 20 пациенти за планиране на лъчелечение. Той разтоварва дейността на отделението, защото досега Онкото имаше един скенер, който се използваше едновременно за диагностика и планиране. Това обаче се е оказала трудна задача след въвеждане на втория линеен ускорител, когато броят на пациентите рязко нарастна на 100-120 на месец”, обясни д-р Дочев.

Новият компютърен томограф има важно предимство – по-голямо гентри (отворът, през който преминават пациентите). Старият е бил с широчина едва 65см. в диаметър, а новият е 90см. Голяма част от пациентите трябва да се сканират с точно определена имобилизация – бордове и др., за да не мърдат. Това увеличава обема, който трябва да мине през гентрито. Твърде често някои пациенти не са можели да влязат вътре и да бъдат планирани. Сега това остава в миналото.

„С новия апарат каквато имобилизация да е използвана не е проблем и скенирането на пациентите е лесно. Знаете, че правим радиохирургия от година и половина, налагат се сложни имобилизации на пациента, при които той не трябва да мърда и с милиметър встрани”, обяснява специалистът.