Средната възраст на лекарите у нас се качва, отчете председателят на Българския лекарски съюз д-р Венцислав Грозев по време на 23-я Симпозиум на централно и източноевропейските лекарски камари, който се провежда в София. Данните на БЛС сочат, че всеки трети практикуващ лекар е над 60-годишна възраст, а близо 55 на сто от медиците са навършили 55 години. Само 5 на сто са до 31 години, останалите са пенсионери.
Като основна причина за застаряването в нашата страна беше отчетена миграцията на младите специалисти в рамките на Европейския съюз. Все повече от тях споделят, че заминават в чужбина не само за по-високо заплащане, но и за да имат достъп до по-съвременни методи на лечение и придобиване на нови познания и умения.

Като причина да изберат специализациите зад граница вместо у нас, те изтъкват и честата промяна в нормативната база.

Близо един випуск лекари напускат страната всяка година, показва мрачната статистика.

Над 550 удостоверения за чужбина се издава съсловната организация на родни медици годишно, без които те не могат да започнат работа или да специализират в чужбина. Със сигурност 350 – 400 лекари действително заминават зад граница с тези документи. Техният брой представлява 90% от новозавършилите.


Междувременно българската здравна система остава една от най-неефективните в света, сочи класация на Bloomberg за ефективност на здравеопазването.

Класацията е за 2014 г. и оценява продължителността на живота, разходите за здравеопазване на глава от населението и разходите като дял от брутния вътрешен продукт.

България е поставена на 46-о място заедно с Либия. У нас се отделят 662 долара на глава от населението за здравеопазване, а средната продължителност на живота е над 75 години.