Атентаторът от Ансбах е регистриран в България през есента на 2013 г., когато е подал молба за закрила. През месец декември същата година получава хуманитарен статут, който дава право за свободно придвижване на територията на нашата страната и на ЕС. Пребивавал е в столицата, регистриран е в Регистрационно-приемателен център в София през есента на 2013 г. Това съобщи председателят на Държавната агенция за бежанците Петя Първанова.

Главният секретар на МВР главен комисар Георги Костов уточни, че към 15 часа днес е постъпило официално съобщение от немските партньори за самоличността на мъжа, свързан с инцидента в германския град Ансбах. Терористът е хребивавал е в столицата, регистриран е в Регистрационно-приемателен център в София през есента на 2013 г.

През периода на престоя му е нас не е попадал в полезрението на полицията с противообществени прояви. През последните две години няма данни да е влизал и пребивавал в страната, съобщи МВР.

През септември 2014 г. е получено запитване от компетентните власти на Германия във връзка с подадена и при тях от същия човек молба за закрила и те желаят по процедурата на Дъблинския регламент да го върнат обратно в страната. Българските власти са информирали партньорските служби, че мъжът вече има предоставен статут и съответно не спада към категориите лица, които подлежат на връщане по Дъблинския регламент.

През 2015 г. до този момент няма комуникация за евентуална процедура за реадмисия на чужденеца между компетентните институции на България и Германия.