С решение от 17-ти март Административен съд- Бургас отменя решение на интервюиращ орган в Държавна агенция за бежанците, РПЦ- с. Баня, с което е отхвърлена молбата на Захра Шахсавани за предоставяне на международна закрила. Историята на иранката Захра, която е приела християнството у нас, разбуни духовете в Бургас в последния месец. В момента Захра е част от Евангелската църква в Несебър и работи като фризьорка. Казусът е свързан с това, че ако се прибере у дома може да я чака смъртно наказание, зашото е сменила вярата си. Затова младата жена искаше да получи статут на бежанец.

Сега съдът е приел, че при издаване на обжалвания административен акт са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствени правила, тъй като не са преценени относимите факти, с оглед конкретната бежанска история на търсещото закрила лице, а е извършена формална преценка на ситуацията в държавата по произход.

Съдът е посочил, че в обжалваният административен акт не са обсъдени наведените от Захра твърдения във връзка с промяната на религиозната и́ принадлежност, не са направени констатации относно положението на религиозните малцинства в Ислямска република Иран, не е извършена и дължимата преценка относно това дали жалбоподателката е изложена на опасност от преследване или от тежки посегателства при завръщане в страната по произход, поради принадлежността и́ към посочената от нея религиозна група.

Преписката се изпраща на органа за ново произнасяне по молбата, след обективно и пълно изследване на относимите обстоятелства. Постановеният съдебен акт е окончателен.