Върховната административна прокуратура започна разследване след сигнал на министъра на туризма Николина Ангелкова, затова че частници са захапали незаконно плажа Слънчев бряг-Север. Министър Ангелкова извърши проверка на мястото през февруари т.г. и обяви, че в противоречие с разпоредбите на ивицата има частни имоти. В тях са монтирани преместваеми обекти, които имат разрешителни, и затова няма как да бъдат съборени, отбеляза тогава Николина Ангелкова.

Прокуратурата започва проверката, тъй като според Конституцията и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие крайбрежната плажна ивица като обособена територия, съставена от отделни морски плажове, е изключителна държавна собственост.

По Закона за държавната собственост (ЗДС) става въпрос за публична собственост.

„Явно незаконосъобразна е ситуация, при която в територията на морския плаж са обособени поземлени имоти с друг вид собственост извън публична държавна“, смята прокуратурата.

В съобщението й се допълва, че крайбрежната плажна ивица попада в охранителна зона „А“, в която режимът на особена териториално-устройствена защита е стриктен според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

„Последният регламент очевидно е предназначен и за осигуряване на спокойното повсеместно ползване на морските плажове от хората. Ето защо евентуални нарушения от рода на споменатите от министъра на туризма, освен че бламират публичноправните изисквания за законосъобразност, но са от естество да засегнат права и на отделни граждани, и на цялото общество“, се казва в съобщението.

За целта на проверките трябва да бъде ангажиран министърът на регионалното развитие и благоустройството. Информация за взетите решения и предприетите действия следва да се представи до 16 април 2018 г.