Бургаският окръжен съд обяви за нищожен договора за покупко-продажбата на 615 квадратни метра в Морската градина на Обзор, който предизвика вълна от недоволство в града, след като стана ясно, че частен инвеститор иска да вдигне там 5-етажен хотел. Сделката за терена- публична общинска собственост, е сключена през 2003 г. от тогавашния кмет на Несебър Николай Трифонов . Той продава апетитния парцел на „Производствено – техническа база“ Бургас срещу 27 000 лева.. Зад тази фирма, според публикации в медиите, стои Бонка Хинкова- бивш председател на Комитета по туризъм. .

Същата година Проивдодствено-техническа база прехвърля терена на фирма „Меридиан-98”- този път срещу цена от 1900 лв. или 7% от стойността, за която е закупен парцелът. Сделката е сключена между две юридически лица, всяко от които е контролирано от едно и също физическо лице. Това отново е Бонка Цонева Хинкова-Петкова. „В последствие, фирмата „Меридиан 98“ продава още веднъж имота, на съпруга на Бонка Хинкова, Станимир Николов. Така той става от фирмена - лична, фамилна собственост. След това дружеството се обявява в ликвидация и се заличава от Търговския регистър, за да се прекъсне връзката между покупко – продажбите. С днешна дата, Бонка Хинкова и съпругът й започват да искат разрешение от общината да си оградят имота - част от морската градина на Обзор”, пише сайтът ОffNews. Парадоксът е, че според експерти, теренът захапва и 50 квадрата от плажа на Обзор, който пък е изключителна държавна собственост.

Сегашното ръководство на Община Несебър заведе в Окръжния съд дело, с което иска да се обяви сделката за продажба на имота за нищожна. „Когато станах кмет, ноември 2007 г., като нов кмет, ми се беше пробутал един ПУП на този парцел, да го разпиша. С една височина, с едни големи показатели. Аз отказах да го разпиша, не може да има такова нещо в парка на Обзор“, каза Николай Димитров, цитиран от изданието.

С решение на Окръжния съд в Бургас с днешна дата и трите сделки за нищожни. Това са договорите за продажбата между Община – Несебър и „Производствено – техническа база”, между „Производствено-техническа база“ АД и „Меридиан-98“ АД и за покупко-продажбата между „Меридиан-98“ АД и Станимир Петков, с който „Меридиан-98“ АД (сега заличен търговец в ТР) е продал УПИ ІІІ за бар в кв.15 по плана на гр.Обзор, с площ от 615 кв.м.

„Ответниците не са оборили легитимиращото действие на акта за публична общинска собственост. Съдът прие, че разпорежданията са нищожни поради невъзможен предмет, без значение на участващите в тях правни субекти – община или частноправни субекти, за последните от които законът въвежда изрична забрана да придобиват имоти – публична общинска собственост”, се посочва в решението на окръжните магистрати. То не е окончателно и подлежи на обжалване пред Апелативния съд в двуседмичен срок.