Окръжният съд в Габрово призна Ц.Д. от Трявна за виновен за това, че като длъжностно лице е взел подкуп. От неустановена дата в началото на май до 16 ноември 2022 г., като председател на Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), при условията на продължавано престъпление, приел от единадесет различни лица дарове, които не му се полагат.

Като длъжностно лице той е взел парични суми в общ размер 3 500 лева, за да извърши действия във връзка с издаване на експертни решения за медицински експертизи с определяне на степен на трайно намалена работоспособност и определяне на вид и степен на увреждане на освидетелствани лица от ръководената от него ТЕЛК.

След проведено пред Окръжен съд-Габрово съкратено съдебно следствие, за извършеното престъпление по 301 от НК, на подсъдимия е наложено наказание от 2 години условно с изпитателен срок от 4 години, както и глоба в размер на 4000 лева.

Подсъдимият е лишен и от право да заема държавна длъжност и да упражнява дейност, свързана с освидетелстване на работоспособност, като председател или член на комисия при ТЕЛК и НЕЛК за срок от 3 години, считано от влизане на присъдата в сила. Подсъдимият е осъден да заплати в полза на държавата сумата от 3 500 лева, представляваща равностойността на предмета на престъплението.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд - Велико Търново в 15-дневен срок от постановяването ѝ.