Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд одобри списъка на съдиите, които при необходимост ще станат прокурори по разследването на главния прокурор.

Кой обаче ще е конкретният съдия, който ще стане прокурор, ще бъде определено на случаен принцип.

Ето и съдиите, които са одобрени

- Теодора Стамболова – съдия във Върховния касационен съд, председател на отделение;

- Веселина Вълева – съдия в Апелативен съд – София;

- Георги Ушев – съдия в Апелативен съд – София;

- Пламен Дацов – съдия в Апелативен съд – София;

- Стефан Илиев – съдия в Апелативен съд – София;

- Весислава Иванова – съдия в Апелативен съд – София;

- Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – Варна;

- Христина Иванова – съдия в Софийския градски съд;

- Вилислава Ангелова – съдия в Софийския градски съд;

- Даниела Борисова-Райчинова – съдия в Софийския градски съд;

- Иван Коев – съдия в Софийския градски съд;

- Петър Сантиров – съдия в Софийския градски съд;

- Петя Крънчева-Тропчева – съдия в Софийския градски съд;

- Атанас Атанасов – съдия в Софийския градски съд;

- Петър Стоицев – съдия в Софийския градски съд;

- Мирослава Тодорова – съдия в Софийския градски съд;

- Андрей Ангелов – съдия в Софийския градски съд;

- Даниела Талева – съдия в Софийския градски съд;

- Асен Попов – съдия в Окръжен съд – Варна;

- Светлозар Георгиев – съдия в Окръжен съд – Варна;

- Александър Иванов – съдия в Окръжен съд – Русе;

- Пепа Чиликова – съдия в Окръжен съд – Ямбол.

Прави впечатление, че голяма част от съдиите, които са готови да станат прокурори по разследването, са от САС и СГС. Те до един са имена, гледали много знакови дела.

До момента са подадени пет сигнала до ВКС - два са срещу Борислав Сарафов, три срещу Иван Гешев. Той обаче вече не е в съдебната система, така че сигналите срещу него не би следвало да се разглеждат по механизма.