Досегашният председател на Бургаския апелативен съд Деница Вълкова става върховен съдия. Това съобщиха от пресслужбата на магистратурата. Съдия Вълкова ще встъпи в длъжност в Наказателната колегия на Върховния касационен съд на 8 септември т.г.

Встъпването на Вълкова във ВКС се проточи, макар че тя беше повишена от Съдийската колегия още през февруари т.г. Причина за това стана поредно обжалване на решението на колегията от страна на Даниел Луков от военния съд в Пловдив.

Конкурсът за повишаване на четирима съдии във ВКС е от 2017 г. Първо през 2018 г. бяха назначени четирима съдии, но след това ВАС отмени повишаването на Бонка Янкова заради конфликт на интереси. Така се отвори още едно място и петият класиран, който се очакваше да го заеме, беше именно съдия Луков с оценка от 5,90, но членовете на Съдийската колегия прецениха, че той няма нужните професионални качества и „качиха“ във ВКС следващата в класирането – Петя Колева-Рушанова.

В края на миналата година ВАС отхвърли жалбата на Луков срещу това решение на колегията. Съдът прие, че кадровият орган има правото самостоятелно да прецени кой от предложените от конкурсната комисия кандидати притежава необходимите нравствени и професионални качества за длъжността. Според ВАС единственото задължение на колегията е да се съобрази с поредността на класирането, когато гласува кандидати и да не ги „прескача“.

Функциите на административен ръководител на Бургаския административен съд ще поеме съдия Пламен Синков, досегашен зам.-председател. Той застава начело до назначаване на титуляр, съгласно процедурата, обявена с Решение по Протокол № 17 от 2 юни 2020 г. на Съдийската колегия на ВСС.