Внедряването на Единната информационна система на съдилищата /ЕИСС/ продължава да създава проблеми, а след близо 6 часа заседание съдийската колегия на ВСС не можа да формулира единно мнение дали да се отложи въвеждането й в натоварените Софийски районен съд и Софийски градски съд, което трябва да започне на 8 септември. Крайното решение трябва да бъде на пленума на ВСС, но той пък още няма дата кога през септември ще заседава.

Съдийската колегия на ВСС не можа да реши и още нещо – трябва ли да предложи на пленума да отпадне задължителното полагане на квалифициран електронен подпис от съдиите при всяко процесуално действие при работата им в системата, което се оказа основният проблем и крайъгълен камък. Докато кадровиците умуват, утре в спецсъда трябва да започне тестово внедряване на системата.

До момента ЕИСС е въведена в реална работна среда в 135 съдилища в страната, съобщиха пред кадровиците на Темида от фирма „Информационно обслужване“, която е разработчик на системата. До 15 октомври т.г. трябва да приключи внедряването й във всички съдилища, а самият проект - до 31 декември т.г. Решението за него бе взето от предишния състав на ВСС през 2015 г., а настоящият ВСС го потвърди и продължи. Проектът е по оперативна програма „Добро управление“, за което са получени над 6,8 млн. лв. безвъзмездно. ЕИСС е крачка към електронното правосъдие, тя не е само деловодна система, а и разпределение на делата и натовареност. 8000 съдии и съдебни служители в страната ще трябва да се научат да работят с нея.

На заседанието на съдийската колегия присъстваха ръководителят на проекта от страна на ВСС Гергана Мутафова, изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ Ивайло Филипов и ръководителят на екипа, който е създал системата Снежанка Смилкова. Онлайн се включиха председателите на Окръжния съд във Варна, на Апелативия съд във Велико Търново и на Районния съд в Пловдив, които споделиха впечатления как работи тя.

По думите на Мутафова фирмата е изпълнила 100% техническото задание. Във ВСС обаче са получени писма с мнения и предложения по въпроса от над 30 апелативни, окръжни и районни съдилища, сред които че ЕИСС е създадена в труден за ползване вид по отношение на нейните потребители – съдии и съдебни служители, и съществуват противоречия в нейните функционалности.

„От наша гледна точка този проект е най-тежкият, с който сме се сблъсквали. Досега имаше 5 системи в съдилищата в страната. Тази е унифицирана, което е изключително трудно. Реализирали сме заданията. 89% работи в районните съдилища, в които е внедрена, 85 % - в окръжните съдилища и 67 % - в апелативните. Системата има необходимост все пак от оптимизиране, затова ВСС е дал 24 месеца за доработка. Сега тя работи върху хардуер на „Информационно обслужване“, но предстои да работи с нов, много по-мощен хардуер и от това ще дойде бързото действие“, каза пред кадровиците Ивайло Филипов. Той обаче ги предупреди, че ЕИСС е направена да действа само в сгради на съдебната власт и няма технически проблем да бъде удовлетворено искането за работа с нея дистанционно, но това ще доведе до рискове за пробив в информационната сигурност. „Някои искат да си пишат делата от вилите, което ще застраши сигурността. Това ли искаме“, коментира кадровикът Боян Новански.

„Ако вземете решение съдиите да не полагат квалифицирани електронни подписи, това означава пълна промяна на философията и на самата система, тя е създадена за електронно правосъдие“, бе категорична пред съдийската колегия Снежанка Смилкова. „В рамките на този проект е невъзможна такава промяна“, отбеляза Гергана Мутафова. Някои членове на съдийската колегия обаче продължиха да разсъждават дали не е по-добре да се загубят парите по проекта, ако ВСС се откаже от него, за да се удовлетвори протеста на съдии от страната срещу ЕИСС.

В същото време стана ясно, че от „Информационно обслужване“ непрекъснато оптимизират определени функционалности на системата и тя вече работи 3 пъти по-бързо, отколкото от пилотното й внедряване в края на юни т.г. За това разказаха и председателите на Районен съд – Пловдив, Окръжен съд – Варна и Апелативен съд – Велико Търново.