Община Бургас пусна нова електронна услуга, предназначена за хотелиерите. С нея те ще могат да подават по електронен път справки-декларации по чл. 116, ал.4 от Закона за Туризма за регистрираните туристически обекти.

Съгласно чл. 116, ал. 1 и ал.3 от Закона за туризма, лицата извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки и ежемесечно да подават информация в съответната община за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация, утвърдена от министъра на туризма.

Очаква се новата услуга да улесни значително хотелиерите и да намали времето, необходимо за подаване и регистриране на тези декларации.

Услугата е достъпна както от главната страница на Общината: www.burgas.bg, така и от раздела за административни услуги http://www.burgas.bg/bg/info/index/1024.

В помощ на потребителите е публикувана и кратка инструкция за работа.

За гарантиране достоверността на подаваните декларации, при ползване на услугата е необходимо наличието на електронен подпис.