Санкцията спрямо учениците „Преместване в друго училище“ е безсмислена и отправя вредни послания към детето, като му казва, че то е лошо и че няма място в тази среда. Тя не му помага, а показва безсилието на възрастните. Мнението е на Ива Бонева от Центъра за приобщаващо образование. Началникът на регионалното управление на образованието в София Ваня Кастрева определи санкцията „преместване в друго училище“ като крайна мярка. За малко повече от една календарна година тя е приложена спрямо 75 ученици в столицата.

Санкцията „преместване в друго училище“ не трябва да се прилага, защото е вредна както за наказаното дете, така и за съучениците му, обясни Ива Бонева от Центъра за приобщаващо образование:

„Тази санкция е безсмислена. Тя е вредна на много нива заради последствията, които предизвиква, заради посланията, които отправя. Тя не помага на детето, което има проблем, да се справи с проблема. Тя просто му казва, че не принадлежи в тази група и не принадлежи на това място, не може да се справи с него, че е твърде сложен, за да се справи с него. Затова го изгонва“.

Има и друго послание, казва Ива Бонева – и то е, че едни училища са по-добри от други:

„В добрите училища не приемаме трудни деца, но в лошите ги изпращаме. Те приемат всякакви, защото не са добри училища“, посочи Бонева.

Началникът на регионалното управление на образованието в София Ваня Кастрева определи преместването в друго училище като крайна мярка.

„Не винаги това е най-ефективният начин, за да помогнеш на едно дете. Това наистина е последната възможност за решаване на проблема. За едни това е мотивиращо, за други това е тежко и демотивиращо. Това наистина е крайна мярка“, посочи Кастрева.

/dariknews.bg