Министерството на образованието публикува за обществено обсъждане на сайта си проекти на учебни програми за 4-ти и 10-и клас. След утвърждаването им ще бъдат обявени процедури за написване на нови учебници.Преди финалното обсъждане по обществено чувствителните предмети като Български език и литература, История, Философия, както и по ключови общообразователни предмети в 4-ти клас, през август в Просветното министерство бяха организирани допълнителни срещи с учители от 28-те региона на страната, припомнят от ведомството.

На сайта на министерството са публикувани за обсъждане и проекти за обучението по майчин език и адаптирани учебни програми за лица над 16 години, които имат завършено начално образование или са преминали успешно през курсове за ограмотяване. Проектите на програми по майчин език са съответно по турски, иврит, арменски и ромски език за ученици от 1-ви до 7-ми клас. Изучаването на майчин език е по желание на родителите и може да се осъществява в избираемите учебни часове или във факултативните.