Учениците в Поморие влязоха в ролята на изследователи и откриха 46 вида пеперуди в родния си град. Младежите проучваха различните животински видове в рамките на проект „Живото „Черноморско злато": Изграждане на капацитет за доброволческо събиране на данни за биологичното разнообразие в община Поморие".

По време на полевите проучвания те установиха още 8 вида влечуги и 2 вида земноводни, защитени по Закона за биологичното разнообразие, както и 5 вида водни кончета.