Двудневна кандидат-студентска борса` 2016 ще се проведе на 18 и 19 март в Младежкия културен център. В инициативата, организирана от Сдружение "Кандидатстудентска борса" и Община Бургас, ще вземат участие над 20 български висши учебни заведения от цялата страна.

Идеята й е да се спестят време и средства на родители и бъдещи студенти и на едно място младите хора да получат нужната информация за кандидатстване във висше учебно заведение.

Щандовете ще бъдат разположени във фоайето и изложбена зала на Младежкия културен център. Там кандидат-студентите могат да получат информация, консултации или съвет от специалисти от висшите училища за условията, реда и сроковете за кандидатстване, класиране и записване, за програмите за подготовка на приемните конкурсни изпити, за предварителните и редовните изпити, за признаването на зрелостните изпити и битовото устройване на студентите.

На борсата младежите ще могат да намерят най-актуалните кандидатстудентски справочници, учебно-помощни и информационни материали. Часовете, в които кандидатстудентската борса ще бъде отворена и ще приема посетители са на 18 март от 10.00 до 18.00 часа и на 19 март от 09.00 до 14.00 часа.

Български висши училища

Участници в КСБ' 16 - БУРГАС /18 - 19 март/

1. Аграрен Университет - Пловдив

2. Бургаски свободен университет - Бургас

3. Варненски свободен университет "Черноризец храбър"- Варна

4. Висше военноморско училище "Н.Й.Вапцаров"- Варна

5. Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

6. Висше училище мениджмънт - Варна, Добрич, София

7. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив

8. Икономически университет - Варна

9. Лесотехнически университет - София

10. Минногеоложки университет "Св. Иван Рилски" - София

11. Национален военен университет "Васил Левски"- В. Търново

12. Нов български университет - София

13. Пловдивски университет "П. Хилендарски" - Пловдив

14. Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе

15. Софийски университет "Св. Кл. Охридски" - София

16. Стопанска академия - Свищов

17. Технически университет - Варна

18. Технически университет - Габрово

19. Технически университет - София

20. Университет по архитектура, строителство и геодезия - София

21. Университет "Проф. А. Златаров" - Бургас

22. Химикотехнологичен и металургичен университет - София

23. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"- Шумен

24. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград