За обичта и доверието писаха четвъртокласниците на националното външно оценяване по български език и литература. На това беше посветена задачата за четене с разбиране по откъс от детска книжка. Това бе "Графиня Ревност и принц Доверие" от „Двете кралства. Разкази за гласовете на щастието“ от Катя Антонова.

За да докажат, че разбират прочетеното, четвъртокласниците отговориха на 10 задачи. От тях 4 са с избираем отговор и 6 с кратък свободен отговор. Тези с избираем отговор бяха свързани с героите, сюжета и с езика в художественото произведение. Шест от въпросите към текста изискваха записване на свободен отговор с кратко изречение или с посочване на цитат/пример от текста, съобщиха от пресцентъра на МОН.

Тестът започна с диктовка, пресъздаваща есенен пейзаж. Чрез нея се проверява прилагането на изучените в началните класове правописни норми, както и уменията за слушане и писане.

Езиковите задачи бяха с по три избираеми отговора, единият от които е верен. С тях се проверяват базови компетентности, свързани с приложния характер на езика.

Последната задача бе с творчески характер. От учениците се изискваше да създадат собствен кратък текст изречения по серия от картини. С помощта на опорни въпроси децата се насочват да пресъздадат действията и емоциите на героите от всяка картинка и да запишат текст, в който изреченията са в логическа връзка, а интерпретацията да показва умения за мислене и за уместна употреба на езикови средства. 56 000 деца се явиха на изпита.
Верните отговори вижте тук.