Министерството на образованието обясни избора на разказ, включен в тазгодишното национално външно оценяване в 7 клас. Като причина се сочат многото въпроси, получени във Facebook страницата на ведомството. Седмокласниците трябваше да преразкажат разказа "Талисманът" от варненския учител Красимир Бачков.


Във Facebook страницата си МОН посочва: "За включване в националното външно оценяване за 7 клас се избира непознат текст за преразказ, а не автор. Подборът на текстовете се извършва от експерти в Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование към МОН. Текстовете трябва да отговарят на определени критерии и да имат сюжет, подходящ за възрастта на учениците. Авторите трябва да докажат, че имат опит с кратки форми на художествена проза.

Използват се и двата подхода за попълване на банката с подходящи текстове – и МОН кани автори, и автори сами предлагат свои разкази.

Текстът за преразказ на националното външно оценяване за 7 клас е инструмент за проверка на умения за преразказ с дидактическа задача за 13-14-годишни ученици. Той трябва да отговаря на следните конкретни критерии:

1. Препоръчителен обем до 650 думи;

2. Класическа композиция, ясна сюжетна линия;

3. Две-три (не особено сложни) описания – може да са на хора, природни обекти, предмети и др.;

4. Кратък диалог/ диалози;

5. Отсъствие на редки/архаични думи или термини, които могат да затруднят възприемането.

Текстът на Красимир Бачков беше част от варианта за изпита, който беше изтеглен вчера сутринта.

Разказът отговаря на посочените по-горе критерии. Той няма претенции да е литературен шедьовър, но не това е задачата на текста за изпита в 7 клас. Непознатият текст за преразказ на изпита в 7 клас няма за цел да възпитава у децата литературен вкус - това се прави чрез изучаваните произведения в учебната програма. Той трябва да отговаря на посочените вече критерии и да проверява езиковата култура и способността на децата в тази възраст да предават ясен сюжет.

Освен това конкретният разказ учи на емпатия, съпричастност и взаимопомощ, показва как благотворителността може да спаси живот, защото е очевидно, че не талисманът, а събраните чрез концертите на ученическия оркестър пари за лечение са помогнали на героинята да оздравее."