Добър 4,05 е средната оценка на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ). Зрелостниците са получили средно 52,77 точки от общо 100. Това показват публикуваните днес резултати от задължителните държавни зрелостни изпити по български език и литература и по профилиращи предмети на майската сесия тази година.

На изпита по БЕЛ зрелостниците са се справили с откриването на пунктуационни грешки в просто изречение, но са се затруднили при пунктуацията на сложно изречение, при членуване на приложението на подлога, при употребата на възвратно притежателно местоимение.

При литературните задачи най-лесно се оказва откриването на проблем, интерпретиран в два откъса от изучени творби, както и свързването на изучени творби с имената на техните автори. Трудности има при откриването на внушение, създавано от комуникативната позиция на говорителя, при съпоставянето на интерпретацията на дадена тема в изучен и в неизучен текст.

При задачите за четене с разбиране зрелостниците успешно свързват информация от два източника, но се затрудняват да аргументират дадено твърдение със свои думи. Над 50% от зрелостниците са получили над средния брой точки при разчитането на данни от диаграма.

Тази година за пръв път задачата за създаване на текст даде избор между две теми в два жанра. 89% от зрелостниците са работили по нея - с 10 процентни пункта повече от миналата година. Есе са писали 28 421 зрелостници (66%), а интерпретативно съчинение - 9922 (23%).

Преобладаващата част от зрелостниците имат оценки добър и много добър. Не може да се прави сравнение с представянето на миналогодишния випуск, защото от 2022 г. учебните програми и форматът на изпитите са различни, обясняват от Министерство на образованието, като това важи особено за втората задължителна матура, която за пръв път е по профилиращ предмет и материалът в нея е на по-високо равнище.