Община Бургас и Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации започват съвместна образователна инициатива за деца през предстоящата пролетна ваканция. Програмата „Coding Kids Burgas“ има за цел да предостави възможност на всяко дете в Бургас на възраст от 6 до 12 години да получи безплатно образование в сферата на дигиталните технологии и програмирането.

„Coding Kids Burgas“ има амбицията да запали любопитството на младежите към технологиите, да им помогне да усвоят нови умения, както и да ги превърне от консуматори на технологии в техни създатели.

Занятията ще се провеждат ежедневно от 1 до 8 април, като тяхното времетраене ще бъде един астрономически час. Обученията ще бъдат в Международния конгресен център на Морска гара и Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в ж.к. „Меден рудник“. А желаещите имат възможност да отбележат по-удобната за тях локация във формата за записване.

Местата в програмата са ограничени и първите записали се са с предимство, а записването на децата ще се извършва до 25.03 само чрез попълване на формата: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8bFerZAagLKmL6OPbfWKjPkVeQSzKdbmONGeyDL5joHufPw/viewform?usp=sf_link

За да се осигури максимална ефективност на обученията, се предвижда да се сформират обучителни групи до 12 деца, чиито обучения ще се провеждат от двама гимназиални ученици и един ментор. Те ще бъдат разпределени в три възрастови групи: от 6 до 8-годишна възраст, от 9 до 10-годишна възраст и от 11 до 12-годишна възраст. След успешно преминаване на обучението, всички деца ще получат сертификат за участие.

Обучители в програмата ще бъдат изявени ученици от 10-ти и 11-ти клас от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации. Обученията ще се извършват с помощта на средата за програмиране Scratch, която е пригодена за деца от 6 до 12-годишна възраст. Първоначално децата ще изпълняват указанията във физическа среда, ще изрязват и подреждат, ще рисуват и чертаят, ще изиграват дадени игри и едва след това ще преминават към програмиране с блокове. Използването на Scratch ще спомогне подрастващите в усвояването на базисни концепции, представяйки основите на програмирането на достъпен за тях език.

Повече информация на тел.: 0877978730 или на e-mail: codingkids.burgas@gmail.com