От следващия понеделник, 8 ноември, всички ученици ще могат да се върнат в клас, без значение дали са от начален или по-горен етап на обучение. Единственото условие е на децата, учителите и непедагогическия персонал дас е правят тестове, ако те нямат зелен сетификат за ваксинация, преболедуване или направен антигенен или PCR тест, като това са условията, важащи при 14-дневна заболяемост за съответната община над 500 на 100 000 души.

Това става ясно от заповедта на здравния министър Стойчо Кацаров. При заболяемост между 250 и 500 на 100 000 души, училищните власти могат да избират между два варианта – 100% присъствено обучение при осигурена безопасна среда с щадящи тестове, или без тестване, но за 50% от паралелките по ред, определен от министъра на образованието, разписва още заповедта.

При 14-дневна заболяемост под 250 на 100 000 население не се изисква тестване на деца и персонал. Заповедта дава възможност присъственото обучение да започне след 8 ноември, но конкретните дати за всяко училище ще зависят от готовността за въвеждане на противоепидемичните мерки. Допуска се присъственото обучение да се въвежда за отделни училища или дори отделни класове, в зависимост от преценката на образователните институции и създадената организация, посочват от здравното министерство.