Максималният брой точки при всички изпити от националното външно оценяване (НВО) след 4., 7. и 10. клас става 100.

„Оценките в удостоверенията също ще бъдат записвани в точки. За 4. клас ще бъдат приравнявани към оценки по шестобалната система.“ Това обявиха от Министерство на образованието.

„Уеднаквяването на максималния брой точки цели да улесни учениците, родителите и учителите“, уточняват от министерството.

„И в края на тази учебна година учениците от 7. клас по желание ще могат да се явят и на изпит по чужд език, а учениците от 10. клас – по чужд език и по „Информационни технологии“, а учениците от 12 клас по свое желание ще могат да се явят и на изпит по чужд език.“, съобщиха още просветното ведомство.