Министерството на образованието и науката публикува изпитните варианти на втория държавен зрелостен изпит по предмет по избор. 33 966 ученици се явиха на матура. Те имаха възможност да избират между 13 предмета, като най-много показаха знанията си по английски език.

Отговори от изпита по Математика

Отговори от изпита по Физика и астрономия

Отговори от изпита по Химия и опазване на околната среда

Отговори от изпита по Биология и здравно образование

Отговори от изпита по История и цивилизация

Отговори от изпита по География и икономика

Отговори от изпита по Цикъл "Философия"

Отговори от изпита по Английски език

Отговори от изпита по Немски език

Отговори от изпита по Френски език

Отговори от изпита по Испански език

Отговори от изпита по Италиански език

Отговори от изпита по Руски език