От здравното министерство издадоха заповед, с която определят график за присъствено обучение на учениците от 5 до 12 клас в областите, където не са преустановени присъствените учебни занятия, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

  • от 18.03.2021 г. до 31.03.2021 г. - присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас;
  • от 1.04.2021 г. до 7.04.2021 г. - присъствено се обучават учениците от 12 клас;
  • на 1.04.2021 г. и 2.04.2021 г. и от 12.04.2021 г. до 21.04.2021 г. - присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 11 клас;

От 18 март 2021 г. всички ученици в центровете за специална образователна подкрепа, както и за всички ученици от 5 до 12 клас, могат да учат присъствено. Условието е, ако в училището броят на учениците във всеки един клас е не повече от 35.

В заповедта е записано още, че от 1 април се допуска провеждането на циркови представления, при използване на 30% от общия капацитет на местата на закрито, или 50% на открито, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и носене на защитни маски.

Заповедта влиза в сила от 18 март 2021 г. и се прилага са областите, в които не са преустановени присъствените учебни занятия и провеждането на масови културни мероприятия.