На прага на новата учебна година - как ще протича образователния процес в условията на COVID-19 продължава да е един от основните въпроси, които вълнуват родители, учители, а и деца. Днес вече са ясни всички документи, които ще бъдат нужни за постъпването на децата в заведенията.

На училищните власти трябва да бъде предоставен талонът за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година, т. нар картон или лична здравна профилактична карта, съобщиха от здравното министерство. Талонът може да се предостави до един месец след началото на учебната година. До този момент срокът бе едва 7 дни.

За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:

- здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

- отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

За новоприетите в детските ясли се изискват и освен горепосочените още и изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата.