Не е възможен хибриден модел на образование - частично присъствено и частично редовно. Това твърди в свой анализ, изпратен до медиите, Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа".

"По повод идеите, които предлагат родителите да имат избор между редовно и дистанционно обучение, като се ситуират хибридни варианти на обучение, такава хипотеза в ЗПУО няма заложена и ние, учителите, няма да допуснем това да се случи", твърдят от синдиката.

Дистанционното обучение имаше своя исторически ефект и своите достойнства. Но то е вече част от историята, пише още в анализа им.

Първото, което не трябва да оспорваме е, че учебната година започва РЕДОВНО, категорични са синдикалистите и допълват, че са нужни модел, който МОН да предостави на всяко училище, учител, директор, на всеки ученик и родител за справяне с коронакризата.

"Какво се случва, ако се установи заразен ученик и група ученици? Какво се случва, ако се установи заразен учител, директор или група педагози и служители?", питат експертите.

В анализа се припомня, че няма мярка, която да е безплатна. "Синдикат „Образование“ ще поиска информация какъв е размерът на финансовите средства, които образователните институции са направили за превеция от пандемия (дизенфектанти, предпазни средства, бонус-риск за квестори и много други) и каква целева субсидия са получили от МФ за това. Синдикатът няма да допусне оттук насетне от парите за ученици и учители, да се заделят превенция за пандемията, за заместници на болни учители, за назначаване на допълнителен персонал и още много други. Защото правителството многократно заяви, че има милиарди, които да се ползват срещу пандемията от коронавируса", категорични са те.

За сравнение синдикалистите дават за пример Дания, където тестовете за CIVID-19 са безплатни, а маските, които не са задължителни, се раздават също безплатно.

В анализа се поставят и въпроси:

- Кой ще плаща за тестове на ученици, ако се наложи?
- Кой ще плаща за тестове на учители, ако се наложи?
- Кой ще плаща за допълнителен персонал/педагогически, административен и обслужващ/ в училище, при ситуация на реорганизация, по повод на огнище?
- Кой ще плаща за дизенфектанти и защитни средства, ако се наложи?
- Кой ще плаща за липсващите в момента медицински работници в образователни институции без такива/Безспорната отговорност на общините/?

"Българските учители питат защо образователните институции ще поемат единствено отговорност за деца и ученици, които нямат никакви ограничения да ходят навсякъде извън училището и детската градина? Защо родителите не гарантират с декларации, че децата им са здрави?", се пита още в анализа.

Синдикат "Образование“ предлага правителството да поеме разходите за PCR тестовете на учители, деца и ученици, при съмнение и препоръка от директора на образователната институция.

Нека кажем категорично, че започването по различно време на различни випуски и излизане в междучасия по различно време, блоковата организация на учениците, намаляване на броя на учениците в класовете, почистване и дизенфекциране по няколко пъти на ден е трудно, и по скоро невъзможно, с тези финансови средства и в този вид на делегирания бюджет, с този наличен персонал и при тези възможности на физическата среда.

Синдикат „Образование“ няма да допусне да се отклоняват парите за образование на учениците за дейности по превенция и борба с грипни епидемии, дейности за които носят отговорност финансово държавата и общините!