Във връзка с предложените промени на изискванията за Държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература в ХII клас, омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

В своето становище, Ковачева смята, че преди да се измени Наредба № 11 от 01.09.2016 г., с която се въвеждат т.нар. "интегрирани" изпити на края на годината, трябва да се адаптират учебните планове и програми, така че децата да са подготвени за този тип изпити.

Според нея, въвеждането на т. нар. "интегрирани изпити" в края на годината трябва да става и след подробен и публичен анализ къде са основните пропуски, затруднения и проблеми на учениците.

Причина за писмото до министъра на културата е и множеството жалби от родители до омбудсмана.

Ковачева акцентира, че в жалбите си родителите изразяват несъгласие с готвените промени, които се предвижда да влязат в сила от учебната 2022/2023 г. Те са категорични, че т. нар. "интегрирани тестове" ще затруднят учениците и ще създадат финансови проблеми за семействата им, които ще са принудени да заплащат за допълнителни частни уроци за подготовката на децата си.

Тя е категорична, че подобно решение трябва да бъде взето след реформиране на системата, като промяната трябва да започне от учебните програми и учебното съдържание, които да бъдат насочени към подготовка на учениците за този изпит в рамките на учебния процес в училище.

Ковачева отбелязва, че момента средното образование не е адаптирано за подготовка на децата за този изпит, което ще доведе до допълнително напрежение и стрес за учениците.

Другият проблем, върху който се фокусира доц. Диана Ковачева, е свързан с изменението на Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка, отнасяща се до промените в матурата по български език и литература в ХII клас. Става въпрос за намерението на МОН да завиши минималния праг за оценка "Среден" от 23 точки на 30 от 100 максимални.

Гражданите посочват, че е редно и настояват тези промени да стартират за учениците, които предстои да започнат обучението си в първи гимназиален етап и ще бъдат в VIII клас през новата учебна 2020/2021 г. Подкрепям това искане и настоявам да бъде взето предвид, категорична е Ковачева.