Община Сунгурларе отваря, след като няколко дни администрацията не работеше, заради случаите на заразени с коронавирус общински служители. Кметът Георги Кенов издаде заповед, която влиза в сила от днес. Част от нея посочва:

Възобновява с работата на Общинската администрация Сунгурларе, достъпът на външни лица се допуска само до фоайето на фронт офиса на Общината, при строго спазване на всички въведени противоепидемични мерки.

Възобновява се работата на кметства и кметски наместничества при строго спазване на всички противоепидемични мерки. При възможност да се ограничи достъпът на граждани.

Възобновява се работата на Домашен социален патронаж и доставката на готова храна до домовете на потребителите.

Възобновява се работата на всички детски градини на територията на общината.

Възобновява се работата на всички училища, като се преустановяват присъствените занятия на учениците, с изключение на присъствието на деца и ученици от предучилищното и училищното образование за осъществяване на дейности по приключване на учебната 2019/2020 г.

Остават преустановени посещенията в пенсионерски клубове и в Дневния център за стари хора.

Възобновяват се детските и женски консултации, ккто и профилактичните прегледи.