Директорът на училището в Приморско Мариана Казларова, която впечатлява с активността си в извънредното положение, в което се намираме, поде нова иницатива, за да може максимален брой ученици да имат достъп до уроците онлайн. Учители раздадоха 30 безплатни мобилни пакета на деца, чиито семейства са в затруднено положение, като условието е да бъдат ползвани единствено за дистанционното обучение.

„През последната седмица учебният процес в нашето училище протече спокойно, но бяхме изправени пред поредното предизвикателство. Част от учениците с комуникационни устройства изчерпаха мобилните си данни, а техните родители нямаха финансова възможност да обновят пакетите им, поради усложнената икономическа обстановка, следствие на разпространението на вирус COVID-19. Това ограничи достъпа им до образователната платформа MS Teams и участието във виртуални класни стаи.

След бърз и обстоен анализ на случващото се, и с цел подобряване качеството на образователния процес, бяха закупени и раздадени 30 предплатени пакети за мобилен интернет с обем, достатъчен за едномесечно използване на образователни платформи, като критерият за подбор бе определен от класните ръководители и обсъден с ученическия съвет към училището. Така с общи усилия през последната седмица успяхме да повишим обхвата на учащите електронно от 86% на 93% , което бе една от мерките, които бяхме заложили за оптимизиране на дигиталния учебен процес. Искам да напомня на учениците, получили безвъзмездно мобилни услуги, че същите трябва да се използват само и ЕДИНСТВЕНО за образователна цел и нуждите на електронното обучение, и при игнориране на указанията, дадени лично от мен, техните родители ще заплатят предоставените им пакети!“, обяви Казларова.

Тя предупреди и младежите да спазват указанията за поведение при извънредното положение.

„Със затопляне на времето и наближаващите светли празници се наблюдава активизиране сред младежите и събирането им на групички по паркове и беседки. Правят се и опити да се ползват спортните съоръжения в училищния двор. Това е в разрез с мерките на Правителството за ограничаване разпространението на заразата. Напомням, че в двора на училището има жива охрана и нарушителите се санкционират от правоимащите органи. На някои родители вече бяха съставени предупредителни протоколи. Надявам се на Вашето разумно поведение и отговорна гражданска съвест, за да опазим живота и здравето си и това на нашите близки.“, призова тя.