Служителите на Домашен социален патронаж Бургас ще продължат да помагат на възрастните хора с предоставяне на храна, санитарно и здравно обслужване, психологическо и социално консултиране въпреки тежката епидемиологична обстановка.

„Ние знаем, че възрастните хора разчитат на нас и нашата подкрепа! Надяваме се, че скоро тази отежнена обстановка ще се промени. Няма място за паника, ако всички спазваме указанията, които са ни предоставени за превенция на вируса. Бъдете здрави!”, заявяват от Домашен социален патронаж-Бургас.