ПГ на ГЕРБ внесе промени в Закона за опазване на околната среда, за да се засили контролът при изгарянето на отпадъци в страната, съобщи на брифинг в парламента председателят на ПГ на ГЕРБ д-р Даниела Дариткова.

"Внесохме промени в Закона за опазване на околната среда, които целят да направим по-силна превенцията и да отговорят на опасенията на хората по повод на всички инвестиционни намерения, които касаят дейности по изгаряне на отпадъци“, заяви д-р Дариткова.

По думите ѝ законодателството ни е синхронизирано с европейското, но в интерес на здравето на гражданите се предвижда задължителна процедура по оценка на въздействието на околната среда /ОВОС/. По този начин всички компетентни институции и гражданите ще имат възможност да участват в обществените обсъждания на съответните инвестиционни предложения.

„Това дава сигурност, че всяко едно такова инвестиционно намерение няма да доведе до дейности, които замърсяват околната среда и поставят под риск здравето на хората", коментира пред медиите д-р Дариткова.

Председателят на комисията по околна среда Ивелина Василева увери, че промените в закона за опазване на околната среда се правят с цел да не се допускат замърсявания. Тя изтъкна, че промените ще обхванат и т.н. експериментални изгаряния.

„Последните две години на няколко места е имало експериментално изгаряне на отпадъци. То до този момент е минавало само със съгласувателно писмо от Регионалната инспекция по околната среда и водите. Който желае да прави това, оттук-нататък ще го прави след провеждане на задължителна оценка за въздействието върху околната среда“, категорична е бившият министър на околната среда, а сега депутат от ГЕРБ Ивелина Василева.

Независимо от вида и количеството на отпадъка на инсталациите, депутатите от ГЕРБ предлагат задължителна процедура по ОВОС.
„Превенцията и контролът са най-важни. Към настоящия момент се предвижда задължителна процедура по ОВОС за инсталации, които изгарят над 100 тона на ден. Тези, които изгарят до 100 тона, са включени в приложение 2, което изисква преценка. Това, което ние предлагаме независимо от обема и вида на отпадъка, когато някой оператор представи инвестиционно намерение било то за изграждане, за разширение, за допълнение на инсталация, независимо от вида и количеството на отпадъка, процедурата, която да бъде приложима да бъде задължителна оценка на въздействието на околната среда“, разясни Василева. Според нея това е най-тежката процедура.

„Така нареченият дълбок ОВОС, който изисква както компетентни становища от екологичните органи, така и от здравните инспекции. Изисква и участие на заинтересованата общественост в процедурата, както чрез становища, така и чрез участие в обществените обсъждания. По този начин ние гарантираме превантивния контрол“, увери Василева.