Улиците „Цариградска“, „Мария Луиза“ и „Дебелт“ в комплекс „Възраждане“ да бъдат включени в обхвата на Синята зона- За това настояват в писмо до Общинския съвет жители на трите улици. ”Това наше желание е породено от невъзможността да паркираме пред жилищата си, тъй като всички нежелаещи да плащат “синя зона” паркират отпред. Около нашите жилища улиците са включени в “Синя зона”, което е предпоставка да паркират цял ден работещи в централна градска част, включително и общинска администрация”, пишат в заявлението хората.

И настоятелно молят искането им да бъде изпълнено, тъй като „положението вече е нетърпимо и създава конфликти между паркиращи граждани и живущите в кооперациите“.