16,5 млн.лв. ще бъдат отпуснати за лични асистени за хора с увреждания и възрастни. Това съобщи социалният министър Деница Сачева след заседанието на Министерския съвет, на което бе приета Националната

Програмата е част от плана за действие по заетостта за 2020г., уточни Сачева.
Хората, които ще могат да се възползват от личен асистент ще бъдат тези с трайно намалеба трудоспособност, както и възрастните над 65 години, които не могат да се обслужват сами. Услугата ще стартира от 1 март и ще обхване близо 6000 души. “С това ние изпълняваме нашия ангажимент да намерим бързо решение за хора, които останаха без лични асистенти”, каза Сачева.
Относно плана за заетостта тя съобщи, че се отпускат 73 млн.лв. “В рамките на този план ще бъде осигурена заетост за 12 918 безработни. 10 504 от тях ще бъдат заети по различни проекти и програми, а за останалите ще бъдат приложени мерките от Закона за насърчаване на заетостта”, обясни Сачева.