Фалшив сайт използва логото на БНТ, за да рекламира лекарство за хипертония. Подвеждащото съдържание на рекламата гласи, че може да намерите повече информация в редакцията на медията, освен това е публикувано и фалшиво интервю със създателя на лекарството, проведено от репортер на държавната медия. Това съобщиха от БНТ.

Страницата на дистрибутора на медикамента също напомня на графичната визия на сайта, а в началото е поставено и старото лого на телевизията.

От телевизията, заявиха че категорично предупреждава потребителите, че не участва в рекламата и дистрибуцията на всякакъв тип лекарствени продукти, а опитите за манипулация от името на медията са нарушение на закона и подлежат на санкция от наказателните органи