Евакуация при пожар в сграда разиграха учителите и децата от ОУ "Климент Охридски". Тренировката е част от Превантивната програма за намаляване на риска при бедствия на Община Бургас. Нейната цел е децата да научат кои са правилните и безопасни действия при подобни инциденти.

В занятието участваха над 450 ученици, както и 40 души преподаватели и служители в ОУ "Климент Охридски".

Превантивната програма за намаляване на риска се изпълнява от вече няколко години от Община Бургас. За настоящата година е разработен и приет план за провеждането на много обучения в училищата и детските градини в общината.

Прилагането им има за цел да даде необходимата подготовка на децата и преподавателите как да действат при възникване на природни бедствия, пожари, промишлени аварии и терористични атаки.

Планът за обученията се изготвя от дирекция УКОРС на администрацията. В учебните тревоги участват и представители на ПБЗН, ОД на МВР и БЧК.

Учебни евакуационни действия при възникване на пожар вече са провеждани на важни туристически обекти като остров Света Анастасия и ТК "Акве Калиде". Тяхната цел е да се създаде добра организация за действие при кризи, с която да се гарантира опазването на живота и здравето на туристите.