Вчера в град Китен, при засилен граждански интерес, премина представянето и обсъждането на Проекта за бюджет 2020 на Община Приморско.
И тази година администрацията ще насочи капиталовата си политика към усвояване на средства от Европейския съюз, чрез реализиране на действащите програми и проекти. Отнасящите се за Китен са: Проект във водния сектор Китен-Приморско, преходен обект в етап на изпълнение-10 539 025 лв.; Ремонт и реконструкция на ЦДГ“Пролет“ , очаква се финансиране в размер на 75 358 и съфинансиране -93 299, общо- 168 657 лв. ; Изграждане на местен път Китен-Приморско, очакваното финансиране е в размер на 1 608 707 лв.

Проектобюджета на кметство Китен за тази година ще е 1 190 000 лв., като в тази сума не са включени средствата по Оперативните програми и издръжката на НЧ“Свобода“ и ЦДГ „Пролет“.
За финансиране инвестиционната програма на Кметство Китен са предвидени средства за: Продължение на ул. „Бриз” в отсечката от ул. „Атлиман” и разширение срещу ПС „Морско утро“ за паркинг, основен ремонт на Автогара, Ремонт топиците на ул. „Урдовиза”, нови уреди в Социален патронаж, Обновяване на зелени площи в града, Текущи ремонти на сградния фонд на Кметство Китен.
Бяха поставени и разискани въпроси за собствеността на пристанището, Kрепостна стена, Вилна зона, крайбрежна алея , търговски център, здравеопазване и други.