Детски футболен отбор от с. Габерово очакваше посещението на кмета Алексиев и неговия екип за срещата по повод обществено обсъждане на проектобюджета на Община Поморие за 2020 г. Малките спортисти поискаха за тях да бъдат предвидени екипи, с които да тренират любимия си спорт – футбол. Впечатлен от проявената активност, кметът им обеща съвсем скоро да имат не само екипи, но и оригинална футболна топка.

Обществени обсъждания на проектобюджета се проведоха и в селата Каменар, Лъка и Дъбник.

Заместник-кметът Янчо Илиев представи пред присъстващите подробна информация за рамката на бюджета и предвидените капиталови разходи за годината. Жителите и в четирите населени места направиха своите предложения за разходване на предвидените за съответното населено място средства. Всички постъпили предложения ще бъдат взети под внимание при изработване на окончателния проектобюджет. На основните въпроси, свързани с ремонтиране на улици и благоустрояване, отговори заместник-кметът по строителството инж. Кунчо Гайдов.

На срещите присъства председателят на Общински съвет Поморие Адам Адамов и общински съветници. Днес предстоят обществени обсъждания на проектобюджета в селата Бата, Белодол, Страцин и Косовец.