Двете бургаски училища - ППМГ "Акад. Никола Обрешков" и НЕГ "Гьоте", както и десетки бургазлии се включиха в общинската кампания "Засади дърво".

Инициативата стартира миналата година по идея на кмета Димитър Николов. Идеята е да се насърчи създаването на повече площи със зеленина, като в същото време в процеса активно да участват и гражданите на Бургас.

След коледните и новогодишни празници има засилен интерес към кампанията. Много хора чрез инициативата търсят възможност да засадят купените от тях живи коледни дръвчета на подходящо място, за да се развиват и растат правилно.

В кампанията може да се включи всеки бургазлия, който иска да засади дърво, да постави своя табелка и да се грижи за него.

Информация, условията за участие в нея и зоните, определени за залесяване, са публикувани на сайта на Община Бургас https://www.burgas.bg/bg/info/index/1331.

Гражданите сами осигуряват посадъчния материал, което е техният принос към опазването на природата и зелената система на града.

Включването в кампанията става чрез подаване на заявление по образец в деловодството на Община Бургас или на имейл адрес d.taneva@burgas.bg.

Поддръжката на новата растителност ще се извършва съвместно от гражданите и Община Бургас. За всяко ново засадено дърво ще се издава протокол и ще се вписва в специална схема. Това ще гарантира неговата поддръжка и опазване във времето.

ЗОНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ:

ЦАУ ЗОРА

□ Озеленени площи южно от блок 77, к-с "Лазур";

□ Озеленени площи в междублоково пространство, заключено между блокове 71; 72; 73; 74; 75; 76, к-с "Лазур";

□ Районен парк "Лазур", к-с "Лазур";

□ Озеленени площи в междублоково пространство, заключено между блокове 17; 18; 20; 21, к-с "Лазур";

□ Озеленени площи в междублоково пространство, заключено между блокове 46; 47; 48; 50; 51; 53, к-с "Лазур";

□ Градина "Вардар", к-с "Братя Миладинови";

□ Градина "Родопи", к-с "Братя Миладинови";

□ Озеленени площи в междублоково пространство, заключено между блокове 38; 39; 40; 41, к-с "Братя Миладинови";

□ Озеленени площи в междублоково пространство, заключено между блокове 59; 60; 61; 62; 63, к-с "Братя Миладинови";

□ Озеленени площи между ул. "Шар планина", ул. "Димчо Караминдов", ул. "Дрин", к-с "Братя Миладинови";

□ Озеленени площи по протежение на ул. "Христо Арнаудов", кв. "Крайморие";

Други места, след проверка и одобрение.

ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ

□ Парк "Св. Троица", к-с "Славейков";

□ Районен парк "Славейков", к-с "Славейков";

□ Озеленени площи около спортна зала "Младост" к-с "Славейков";

□ Озеленени площи северно от хотел "Мираж" к-с "Славейков";

□ Залесителен пояс от към к-с "Славейков" по бул. "Янко Комитов" и разделителна ивица;

□ Залесителен пояс от към к-с "Славейков" по бул. "Проф. Яким Якимов" и разделителна ивица;

Други места, след проверка и одобрение.

ЦАУ ИЗГРЕВ

□ Районен парк "Изгрев";

□ Районен парк "Изток";

□ Залесителен пояс от към к-с "Изгрев" по бул. "Транспортна" и разделителна ивица;

□ Залесителен пояс западно от бл. 53, к-с "Изгрев" и бул. "Стефан Стамболов";

□ Залесителен пояс източно от бл. 28; 29; 30, к-с "Зорница" и бул. "24-ти пехотен полк";

□ Озеленени площи западно от бл.21, к-с "Зорница" и бул. "Никола Петков";

□ Озеленени площи, заключени между ул. "Ангел Димитров" и ул. "Ради Николов";

□ Озеленени площи, заключени между ул. "Ангел Димитров" и ул. "Драва" и ул. "Комсомолска";

Други места, след проверка и одобрение.

ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ

□ Районен парк зона Б, к-с "Меден рудник";

□ Спортен парк зона Б к-с "Меден рудник";

□ Залесителен пояс зона А, к-с "Меден рудник";

□ Зелена зона до кучешка поляна зона А, к-с "Меден рудник";

□ Залесителен пояс по ул. "Георги Зограф" от страната на комплекса, "Меден рудник";

□ Залесителен пояс по ул. "Георги Зограф" от страната на комплекса "Меден рудник", между първия светофар и ИРА;

□ Залесителен пояс по ул. "Георги Зограф" от страната на комплекса, "Меден рудник";

□ Залесителен пояс по ул. "Георги Зограф" от страната на комплекса, "Меден рудник";

□ Залесителен пояс по ул. "Георги Зограф" от страната на комплекса "Меден рудник";

□ Разделителна ивица по ул. "Георги Зограф", северно;

□ Ивица пред магазин "Бриколаж";

□ Градина кв. "Победа";

□ Градина кв. "Акации";

Други места, след проверка и одобрение.

ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО

□ Покрито дере, кв. "Долно Езерово";

□ Покрито дере, кв. "Долно Езерово";

□ Озеленени площи около църква ул. "Захари Зограф";

□ Парк кв. "Долно Езерово";

□ Парк Химик, кв. "Долно Езерово";

Други места, след проверка и одобрение.