Да бъдат обособени паркоместа, в полза на гражданите, за временно паркиране на автомобили пред „Български пощи“ ЕАД, предлагат общинските съветници от ГЕРБ Тодор Йосифов, Ивайло Колев, Петър Статев и Георги Маринчев.

„Български пощи“ ЕАД е националната пощенска служба на България. В град Бургас има 19 пощенските станции.

"Във връзка с натовареността в двата най-големи пощенски клонове на „Български пощи“, намиращи се на ул."Цар Петър" № 2 и на ул."Стефан Стамболов" № 43, с оглед на обществения интерес и улесняването на достъпа на гражданите, желаем да бъдат обособени места за временно паркиране на ползватели на услугите", мотивират се съветниците.

Те предлагат местата да бъдат ситуирани, непосредствено до стоянките за таксита, пред входа на учрежденията и да бъдат освободени от такса за паркиране, обозначени с маркировка за временно спиране. Обособените места, по един брой за паркиране, ще се разположат пред „Български пощи“ ЕАД на ул."Цар Петър" и на ул."Стефан Стамболов", ако докладната записка бъде приета от местния парламент.