Случай на диво прасе с африканска чума е регистриран в Царево. Това става ясно от заповед на директора на Регионалната дирекция по горите – Бургас инж. Станимир Божанов, който нарежда да се збрани достъпа на физически лица и превозни средства на територията на община Царево, попадащи в инфектирата зона около мястото, където е открито дивото прасе. Срокът за действие на заповедта е до 24.11. Със заповедта стопанствата в Кости и Царево се задължават да поставят на видими места обозначителни табели, указващи забраната за достъп до инфектираната зона.

Достъпът, преминаването и престоят в района, е разрешен само за определени държавни служители, като тези от БАБХ, пожарна, полиция, РДГ, РИОСВ, Гранична полиция и др., когато се налага да изпълняват служебни ангажименти.

Ето на територията, на които стопанства е забранен достъпът:

ДУ Сърпия - Кшитоплото, на територията на ТП ДГС Кости

ДУ Сърпия - Джамиевци, на територията на ТП ДГС Кости

ПЛСР Кости - на територията на ТП ДГС Кости

ДУ Балиево - на територията на ТП ДГС Царево

ДУ Дренчето - на територията на ТП ДГС Царево

ДУ Миширай - на територията на ТП ДГС Царево

ПЛСР Ахтопол - на територията на ТП ДГС Царево

ПЛСР Бродилово - на територията на ТП ДГС Царево

ПЛСР Изгрев - на територията на ТП ДГС Царево

ПЛСР Царево - на територията на ТП ДГС Царево