Часове след като на пресконференция собственици на фирми-доставчици на плодове и мляко за училищата представиха проблемите с ДФ "Земеделие" от ведомството изпратиха позиция до news.bg, в която представят своите мотиви.

Публикуваме позицията на ДФ "Земеделие" за училищните схеми без редакторска намеса:

"Съгласно действащото законодателство и нормативна уредба, с редакцията от 05.03.2019 г. на Наредбата за условията и реда за прилагане на схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко", на директорите на учебните заведения се даде право сами да правят избора на доставчик.

В тази връзка напомняме, че отпадна и "служебния избор" на доставчик, извършван от ДФЗ през изминалата учебна година.

До момента ДФ "Земеделие" не е прекратявал актове на доставчици, одобрени миналата година. Ако в едно училище има избран доставчик от миналата година и друг - по новия ред, ще се изчака решението на петчленния състав на ВАС, относно спирането на действието на параграф 23 от Наредбата. ДФЗ ще се съобрази с избора на директорите през учебната 2019-2020 г. и съответно - с решението на ВАС.

Напомняме още, че за всички останали учебни заведения няма пречка доставките да стартират.".

Припомняме, собственици на фирми се оплакаха, че им връщат договорена продукция, а от ДФ "Земеделие" правят нов конкурс за същите учебни заведения.