Приморско влезе в нова битка срещу изграждането на ферми за черна мида и скариди в морето. По този повод днес Общинският съвет гласува единодушно декларация, която ще бъде изпратена до Народното събрание, Министерски съвет, Басейнова дирекция, областния управител на Бургас и други институции, които имат отношение към подобни инвестиционни намерения. Реакцията на местната власт и жителите на Приморско е заради искане от „Сий лайф“ ООД – Бургас за изграждане на съоръжения в залива западно и северозападно от Китен. Общинската администрация е направила първите стъпки като е подала възражение в законовия срок. Днес и местният парламент прие своя позиция.

“Подобни съоръжения ще възпрепятстват туристичеите услуги, ще ограниатт риболова, който е основен поминък на местните хопра, ще нанесат вреда на морските спортове, още повече, че оттам минава трасето на международна регата. Подобни ферми за миди и скариди може да са на други места, но не и в курортен район.“, каза председателят на Общинския съвет Златина Тюлиева. Според нея такива съоръжение ще ударят по имиджа на Приморско като екологично чист курорт, както и ще повлияе на хората, които разчитат на семейни хотели и ресторанти.

С декларацията местният парламент възразява срещу изграждането на фермите, призовава институциите да откажат издаването на разрешително. Общинските съветници настояват и за изменение на Закона за водите, което да дава възможност на местната общност и на общинската власт да участват в процеса при издаането на разрешителни да подобна дейност.

“Тук се защитават интересите на хората, чийто основен поминък са туризмът и рибарството. Искането е за живописния ни залив срещу Атлиман“, каза кметът на Китен Катя Вълчева.

Кметът на Приморско Димитър Германов посочи, че това не е първата битка, която общината води срещу намерения за изграждането на такива ферми. „През 2012 година поведохме война, като успяхме да се преборим благодарение на съвместната ни работа, независимо от партийни пристрастия. Излязохме и с предложение за законодателна промяна, чрез която подобни искания да минават през общините. Нека ние да си кажем думата като жители на общината и като отговорни хора“, каза кметът Германов.