Чаканата близо 3 години добра новина за ремонта на разбития Околовръстен път на Камено, който тровеше нервите на всички шофьори и чупеше автомобилите им, вече е факт. Съдебната сага, проточила се дълго, приключи, след като Върховният административен съд реши, че отхвърля жалбата на "Автомагистрали-Черно море"АД срещу решение на директора на Областно пътно управление - Бургас за оценка и класиране на участниците в обществена поръчка за избор на изпълнител на проучвателно-проектантски работи и строителство на обект Обход на Камено. Решението не подлежи а обжалвване, с което на практика се дава зелена светлина да старт на ремонтните дейности.

От години ремонтът на пътната отсечка е изключително важен всички шофьори и пешеходци в района, както и за местните жители.

Припомняме, че през лятото през 2016 г. жителите на Камено се вдигнаха на протест, като блокираха трафика към Южното Черноморие. Тогава държавата осигури пари за ремонт на пътя, а процедурата за фирма-изпълнител бе спечелена от „Трейс Груп Холд” АД, но конкурентната „Автомагистрали-Черно море” АДобжалва избора. Така дълго време се водиха дела, които бавеха ремонта.

„В конкретния случай няма допуснати нарушения и незаконосъобразно оценяване на офертите на класираните на първите три места участници - "Трейс Груп Холд" АД, "Щрабаг" ДЗЗД и "Бургаспътстрой" АД. Помощният орган е направил описание на техническите предложения и е изложил мотиви за поставените оценки в достатъчна степен, за да е налице яснота и обоснованост. Техническото предложение на всеки един от участниците в процедурата представлява огромен набор от страници техническа документация, подробно и обосновано изложение на всяко едно от изискванията на възложителя относно техническите параметри на изпълнението. Съобразена е заложената Методика, на база на които са поставени оценки на участниците. В достатъчна степен са изложени мотиви в протокола, които да дадат яснота по приложението на изискванията, няма нужда да се повтарят или цитират отделни конкретни параметри.“, е подчертано в мотивите на Върховния административен съд.

„Не е налице допуснато нарушение. Актът, довел до класиране на участниците по техническите предложения е законосъобразен. Още повече, че по отношение и на петимата участника изложението е едно и също и като краен резултат определените точки за класиране са еднакви за всички участници – и петимата, включително и на жалбоподателя пред КЗК. Нито един от тях не е дискриминиран, нито спрямо него са поставени различни изисквания, нито е оценен по този показател по различен начин. Това поставя и интересния въпрос какъв интерес би имал участник от атакуване на решение в тази му част, при положение, че то го благоприятства.“, счита още ВАС.

Съдът отхвърля жалбата на "Автомагистрали-Черно море"АД, Шумен, като осъжда фирмата да заплати на "Трейс Груп Холд"АД, София, сумата 4700 лв. разноски по делото за тази инстанция.