Дирекция "Младежки дейности" и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при Община Бургас стартираха съвместна дейност - "Свободата на движение - промяна отвътре навън". Тази практика включва всичко от съзнателно дишане до разтягане и движение в унисон с момента и емоцията. Тази практика прочиства и зарежда съзнанието и тялото, като ги обединява в едно.

Необходимо е удобно облекло за движение и спорт.

Добре дошли са всички - малки и големи!

Кога? - всяка събота от 10:30 ч.

Къде? - ОУ "Княз Борис I" - спортен салон.

"Свободата на движение" е подкрепящ фактор в работата на обществените възпитатели на МКБППМН, които имат нелеката задача да работят с деца с противообществени прояви и деца от проблемни семейства. Тази практика им помага да се освободят от натрупаното напрежение, което подобрява комуникацията им с децата, със семействата им, както и в личен план.