Представители на Община Камено взеха участие на финалния форум в Нови Мароф, Хърватска през периода 8-9 март т.г. по проект „Малките общини срещу евроскептецизма“, SMALL MUNICIPALITIES AGAINST EUROSCEPTICISM – SMUG EU, финансиран от програма „Европа за гражданите“ 2014-2020.. Общината е партньор съвместно с 12 общини от Хърватска, Португалия, Унгария, Румъния, Словения, Латвия, Сърбия и други. Проектът стартира през 2017.

В началото на месеца се проведе последното събитие на проекта SMUG EU -„Разпространение на думата”. Представителите от 9-те страни обобщиха резултатите от съвместното сътрудничество. Над 100 бяха общо участниците в мащабния дебат, докато по време на целият проект на ЕС SMUG бе домакин на около 500 души.

В първия ден на събитието участниците бяха посрещнати от председателя на Местната група за действие „Пригори-Загорье” г-жа Невенка Бенджак.

Участниците дискутираха въпросите, свързани с евроскептицизма, както ислабите места на европейската политика, която трябва да положи повече усилия за сближаване на хората, публичността й, организиране на недостатъчно разяснителни кампании.

Освен основните резултати, бяха дадени конкретни идеи за насърчаване на еврооптимизма - чрез медийни кампании, събития за културни различия, образование, толерантност и солидарност.

По-късно група ученици от гимназията в града се присъединиха към възрастните и успяха да чуят позитивни страни за членство в ЕС. Младежта - ключът към осигуряване на положително бъдеще в нашите общества бе важна точка в дебатите.

На втория ден присъстваха председателят на МИГ и кметът на Нови Мароф Синиша Йенкач. Примери за добри практики в областта на ЕС представиха Дарио Жмегач от асоциацията Младежта за Мароф, Зоран Хегедич от община Брезнически Хум и Желка Маркулин от Хърватска за връзка с Европа за гражданите. Заедно с презентациите се проведе и кратка групова дискусия по темата.