81% от запитаните българи нямат колебания по въпроса плоска или кълбовидна е планетата Земя. Оказва се обаче, че 8% от интервюираните се съгласяват с твърдението "Планетата Земя е плоска и не е вярно това, което пише навсякъде: че е с форма, близка до кълбо". Останалите пък се затрудняват да отговорят. Данните са от последното изследване на "Галъп интернешънъл".

Дори при отчитане на възможното статистическо отклонение, делът от 8% не е за пренебрегване. Към това трябва да се добавят и останалите 11% от анкетираните, които се затрудняват да отговорят. Това показва, че общо 19% от пълнолетните българи се колебаят за формата на земята или не могат добре да схванат въпроса за нейната форма. Останалите 81% пък отговарят според науката.

Интервюираните бяха запитани и дали са съгласни с твърдението "Хора са ходили/стъпвали на Луната". Оказва се, че 74% са съгласни, а според 9% това твърдение не е вярно. Тези данни сочат, че повечето от българите предпочитат официалните източници и теории, макар да не е малък и делът на онези, които се съмняват.

По отношение на ваксините едва 15% са убедени, че те най-често са вредни за хората, докато 58% отхвърлят това твърдение. Останалите 27% пък не могат да преценят. Резултатите показват, че твърденията за вреда от ваксините не получават широка популярност, въпреки че не е пренебрежим и делът на хората, които са отрицателно настроени. /news.bg